top of page
A scenic image of the coast with palm trees

Giúp Đỡ Người Chăm Sóc cho Thân Nhân Và Cộng Đồng Vượt Qua các Thử Thách Của Việc Chăm Sóc

Trung Tâm Tài Nguyên Người Chăm Sóc Quận Cam là một bạn đồng hành đáng tin cậy của các gia đình đang đương đầu với trách nhiệm về thể chất, tình thần, và tài chánh của việc chăm sóc. Chúng tôi là một cơ quan bất vụ lợi do đó dịch vụ của chúng tôi được MIỄN PHÍ cho người chăm sóc gia đình.


Qua việc cung cấp dịch vụ hỗ trợcho gia đình, Trung Tâm Tài Nguyên Người Chăm Sóc Quận Cam nổi bật là cơ quan duy nhất của Quận Cam tập trung đặc biệt vào nhu cầu của người chăm sóc đang đương đầu với bệnh mãn tính của người thân. Dịch vụ bao gồm cố vấn gia đình, thẩm định, lập kế hoạch chăm sóc, tư vấn, giới thiệu đến các tài nguyên có sẵn để giúp quý vị, buổi hội thảo, nhóm hỗ trợ tinh thần, lập kế hoạch nghỉ ngơi và giáo dục cộng đồng.

Nhân viên có sẵn để hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

An elderly couple looks out toward the horizon
Caregiver Resource Center OC logo mark

Sẵn Sàng Bắt Đầu Cuộc Hành Trình Chăm Sóc Của Quý Vị Chưa?

Cổng CRC OC’s CareNav là một dịch vụ trực tuyến an toàn, bảo mật được phát triển cho người đang chăm sóc một thành viên gia đình có bệnh liên quan đến nảo bộ.

bottom of page