NHỮNG BUỔI HỘI THẢO

Tại Trung Tâm Tài Nguyên Người Chăm Sóc, chúng tôi tự hào về cung cấp các lớp học qua cả mạng và trực tiếp.

Các sự kiện được tuyên bố thường xuyên do đó nên thường xuyên theo dõi lịch dưới đây và theo chúng tôi qua truyền thông xã hội để xem các thông báo về lớp và sự kiện sắp tới!

Sự kiện sắp tới