top of page
A middle aged man with glasses sits on his couch while looking at his phone

NHỮNG BUỔI HỘI THẢO

Tại Trung Tâm Tài Nguyên Người Chăm Sóc, chúng tôi tự hào về cung cấp các lớp học qua cả mạng và trực tiếp.

Các sự kiện được tuyên bố thường xuyên do đó nên thường xuyên theo dõi lịch dưới đây và theo chúng tôi qua truyền thông xã hội để xem các thông báo về lớp và sự kiện sắp tới!

Looking for our support groups?

Not able to join the live event?

Select events are recorded and made available for on-demand viewing.

Sự kiện sắp tới

bottom of page