top of page
An elderly white couple embraces while sitting at their kitchen table

ĐÓNG GÓP

Quý vị có thể đóng góp cho CRC OC

Trung Tâm Tài Nguyên Người Chăm Sóc Quận Cam (CRC OC) nâng cao phẩm chất đời sống cho người chăm sóc gia đình bằng cách giúp gia đình và cộng đồng vượt qua các thử thách của việc chăm sóc. Quà tặng của quý vị sẽ giúp duy trì các hoạt động của chúng tôi do đó các quỹ tài trợ có thể dùng để cung cấp cho những người chăm sóc rất cần một cuộc nghỉ ngơi, tư vấn, tham khảo, và những dịch vụ khác và sẽ nâng cao các dịch vụ chúng tôi cung cấp.

 
Trung Tâm Tài Nguyên Người Chăm Sóc Quận Cam (CRC OC) là một chương trình phi lợi nhuận của Providence, Trung Tâm Y Tế St. Jude, một bệnh viện phi lợi nhuận. Bất cứ sự hỗ trợ nào nhận được từ tặng phẩm hay đóng góp đều được quản lý bởi Quỹ Tưởng Niệm Providence St. Jude. Quý vị nên tham khảo với chuyên viên thuế vụ của mình về tiềm năng khấu trừ thuế cho sự hỗ trợ của quý vị.

 
Để hỗ trợ chương trình của chúng tôi, quý vị có thể thực hiện bằng cách đóng góp bằng ngân phiếu đề trả cho “St. Jude Foundation, CRCOC” và gởi về văn phòng của chúng tôi tại, 130 W. Bastanchury Road, Fullerton, CA, 92835.

 
Quý vị cũng có thể viếng trang mạng của Providence St. Jude Medical Center Foundation tại https://stjudememorialfoundation.org/. Vào đó quý vị sẽ tìm thấy một đường nối kết tại đầu trang, tại nơi này quý vị có thể cung cấp sự hỗ trợ trực tuyến của mình. Còn nơi “Để lại ý kiến” là nơi cần thiết để quý vị ghi chú hướng dẫn hỗ trợ đến Caregiver Resource Center OC hay CRCOC, để biết chắc quà tặng sẽ trực tiếp đến chương trình của chúng tôi. Trong chổ này quý vị cũng có thể cho thêm ý kiến để công nhận sự hỗ trợ cung cấp bởi CRC OC, để tri ân một người đặc biệt, hoặc tưởng nhớ một người thân yêu.

 Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào, xin vui lòng gọi CRCOC tại số (800) 543-8312 hoặc  (714) 446-5030.

QUÀ TẶNG TIỀN MẶT

Một món quà tặng tiền mặt có thể được thực hiện qua ngân phiếu hay thẻ tín dụng và đó là hình thức đơn giản nhất và phổ biến nhất của đóng góp từ thiện. Loại quà tặng này cung cấp một khoản khấu trừ thuế trên giấy khai thuế từng khoản của quý vị cho toàn bộ số tiền quý vị đã tặng.

TÀI SẢN TĂNG GIÁ TRỊ

Quỹ Tưởng Niệm chấp nhận sự đóng góp về các chứng khoán hay bất động sản được đánh giá cao. Những món quà như thế đem lợi thế về thuế vụ cho người tặng và có thể được chỉ định cho CRC OC dành cho các quan tâm về chăm sóc gia đình.

QUÀ TẶNG THEO KẾ HOẠCH

Planned giving presents options for the donor to support CRC OC through the St. Jude Memorial Foundation while meeting personal long-term financial and estate goals. Depending on the type of deferred gift, from the simple bequest to the charitable gift annuity or charitable remainder trust, benefits may include increased income, immediate income tax deduction, as well as capital gain, estate and gift tax avoidance.

bottom of page