top of page
An elderly asian couple embraces while standing outdoors

VỀ CHÚNG TÔI

Trung Tâm Tài Nguyên Người Chăm Sóc Quận Cam (CRC OC), một tổ chức phi lợi nhuận là một bạn đồng hành đáng tin cậy cho những gia đình tại Quận Cam đang đối phó với các trách nhiệm chăm sóc về thể chất, tinh thần, và tài chánh.


Kể từ năm 1988, CRC OC đã hỗ trợ hằng ngàn gia đình chăm sóc cho người cao niên tuổi trên sáu mươi, hay chăm sóc cho một người lớn có bệnh về suy giảm não như là bệnh Alzheimer, bệnh Parkinson, đa xơ cứng (MS), bệnh Lou Gehrig (ALS), chấn thương sọ não, và bệnh Huntington.

Dịch vụ bao gồm: Cố Vấn Gia Đình, Thẩm Định và Lập Kế Hoạch Chăm Sóc, Tư Vấn, Nhóm Hỗ Trợ, Nghỉ Ngơi, và Giáo Dục.

CA CAREGIVER RESOURCE CENTERS ANNUAL REPORT 2022

In 2019, the California Department of Health Care Services awarded the eleven nonprofit Caregiver Resource Centers (CRCs) $30 million for the Picking Up the Pace of Change: Scaling Services for a Changing Caregiver Profile project. The aim was to “expand and improve family caregiver services and enhance CRC information technology services” between 2019 and 2022. For an update on the project, see the full report.

CÁC NHÀ TÀI TRỢ CỦA CHÚNG TÔI

Các tài liệu và sản phẩm này là kết quả của một dự án được tài trợ bởi hợp đồng với Cơ quan Người cao niên của tiểu bang California (CDA), do Ban Giám sát Quận Cam phân bổ và do Văn phòng Người cao niên quản lý. Liên hệ với Caregiver Resource Center OC để xem dữ liệu hỗ trợ tại 130 W. Bastanchury Road, Fullerton, CA 92835 (714) 446-5030. Các kết luận và quan điểm được đưa ra có thể không phải là của CDA và việc xuất bản có thể không dựa trên hoặc bao gồm toàn bộ dữ liệu thô. Dịch vụ được cung cấp miễn phí. Chúng tôi biết ơn khi nhận những đóng góp tự nguyện và không ai bị từ chối nếu không có khả năng đóng góp. 

bottom of page