top of page
AdobeStock_200950437_edited_edited.jpg

XIN LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Xin liên lạc với Trung Tâm Tài Nguyên cho người Chăm Sóc Quận Cam

Số Điện Thoại:

(800) 543-8312  |  (714) 446-5030

Địa Chỉ:
130 W Bastanchury Rd
Fullerton, CA 92835

CRC-Logo-Color-Web.png

Hệ thống Trung Tâm Tài Nguyên Người Chăm Sóc của California gồm có 11 địa điểm trải khắp tiểu bang để hỗ trợ người chăm sóc gia đình không được trả lương bằng cách cung cấp các dịch vụ thiết yếu. Để liên hệ với hỗ trợ tại bất cứ nơi nào quý vị sinh sống, xin viếng mạng caregivercalifornia.org.

Liên Lạc

Cảm ơn bạn đã gửi!

bottom of page