top of page

Th 6, 23 thg 2

|

Zoom

Tùy chọn nghỉ ngơi

Hãy tham gia cùng chúng tôi để tìm hiểu về các lựa chọn nghỉ ngơi khác nhau dành cho người chăm sóc. Việc nghỉ ngơi và có thời gian cho bản thân là rất quan trọng đối với người chăm sóc. Gọi cho Peter theo số 657.217.7737 hoặc Pauline theo số 714.451.5120 để biết thêm thông tin.

Registration is closed
See other events

Thời gian & Địa điểm

16:00 23 thg 2, 2024 – 18:00

Zoom

Giới thiệu về sự kiện

Hãy tham gia cùng chúng tôi để tìm hiểu về các lựa chọn nghỉ ngơi khác nhau dành cho người chăm sóc. Việc nghỉ ngơi và có thời gian cho bản thân là rất quan trọng đối với người chăm sóc. Lớp học này sẽ cung cấp thông tin về cách tiếp cận các dịch vụ nghỉ ngơi và cách chúng có thể mang lại lợi ích cho người chăm sóc trong gia đình. Tìm hiểu về các lựa chọn dành cho dịch vụ chăm sóc tạm thời, giúp bạn có thời gian nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng và chăm sóc bản thân. Chúng ta sẽ thảo luận về: •        Các Lợi ích của Bộ Quốc phòng dành cho Cựu chiến binh (Veterans Affairs Benefits) •        Medicare (Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi) •        Medi-Cal (Chương trình chăm sóc sức khỏe cho người có thu nhập thấp ở California) •        Các Chương trình Hỗ trợ và Nhiều hơn nữa qua các Chương trình Tài trợ

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page