top of page

Th 5, 10 thg 8

|

Orange County Community Services Center

Ôi, thật là đau! Sử dụng thư giãn và hình ảnh hướng dẫn để kiểm soát cơn đau

: Thảo luận về cơn đau và tác động của nó đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của một người. Thảo luận về các kỹ thuật quản lý cơn đau và sau đó những người tham gia sẽ tham gia vào một bài tập hình ảnh có hướng dẫn.

Thời gian & Địa điểm

10:00 10 thg 8, 2023 – 11:00

Orange County Community Services Center, 15496 Magnolia St, Westminster, CA 92683, USA

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page