top of page

Th 3, 23 thg 4

|

Vital Access Care Foundation

Nhóm lớp học Liệu pháp hành vi nhận thức (CBT)

Những người tham gia sẽ khám phá các nguyên tắc của CBT, bao gồm nhận ra các kiểu suy nghĩ phi lý, xác định các hoạt động thú vị để cảm thấy tốt hơn và sử dụng phương pháp thư giãn để quản lý căng thẳng. Gọi cho Peter theo số 657.217.7737 hoặc Pauline theo số 714.451.5120 để biết thêm thông tin.

Thời gian & Địa điểm

11:00 23 thg 4, 2024 – 12:30

Vital Access Care Foundation, 17150 Newhope St 201 203, Fountain Valley, CA 92708, USA

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page