top of page

Th 2, 02 thg 10

|

Orange County Community Services Center

HICAP Hiểu về các Lựa chọn Medicare và Medi-Cal của bạn

Các chủ đề bao gồm: • Tổng quan về Medicare • Giai đoạn Ghi danh Medicare • Tổng quan về Medi-Cal và Dịch vụ • Các Lựa chọn Bảo hiểm Medicare và Medi-Cal • Gian lận và Lạm dụng Medicare

Thời gian & Địa điểm

11:00 02 thg 10, 2023 – 12:00

Orange County Community Services Center, 15496 Magnolia St, Westminster, CA 92683, USA

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page