top of page

Th 6, 29 thg 9

|

Zoom

Tận Cùng Nỗi Đau: Đối phó với đau buồn và mất mát

Cung cấp thông tin tổng quan về đau buồn, bao gồm các giai đoạn đau buồn, cách nhận biết các dấu hiệu đau buồn phức tạp và cách nhận hỗ trợ.

Registration is closed
See other events

Thời gian & Địa điểm

10:30 29 thg 9, 2023 – 12:00

Zoom

Giới thiệu về sự kiện

Cung cấp thông tin tổng quan về đau buồn, bao gồm các giai đoạn đau buồn, cách nhận biết các dấu hiệu đau buồn phức tạp và cách nhận hỗ trợ.

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page