top of page

Th 2, 23 thg 9

|

Zoom

Hơi thở: Đối phó với sự kiệt sức của người chăm sóc và giới thiệu bài tập Thư giãn (with Independence at Home)

Cung cấp thông tin về sự kiệt sức của người chăm sóc và cung cấp các khuyến nghị về cách cải thiện kỹ năng đối phó. Những người tham gia sẽ thực hành các kỹ thuật thư giãn và kỹ thuật thở với người hướng dẫn.

Thời gian & Địa điểm

11:00 23 thg 9, 2024 – 12:00

Zoom

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page