top of page

Th 4, 06 thg 3

|

OCAPICA, Project SHINE-OC

Giảm bớt lo lắng : Hiểu biết về lo lắng và phương pháp giảm căng thẳng

Đối phó với sự kiệt sức của người chăm sóc và giới thiệu bài tập Thư giãn: Cung cấp thông tin về sự kiệt sức của người chăm sóc và cung cấp các khuyến nghị về cách cải thiện kỹ năng đối phó. Những người tham gia sẽ thực hành các kỹ thuật thư giãn và kỹ thuật thở với người hướng dẫn.

Thời gian & Địa điểm

10:30 06 thg 3, 2024 – 12:00

OCAPICA, Project SHINE-OC, 12966 Euclid St suite 495, Garden Grove, CA 92840, USA

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page